Tarafın yüzüne karşı veyahut tebliğ yoluyla verilmiş kesin bir süre bulunmaması- Yargıtay Kararı

21
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz


T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/8851

K. 2016/3862

T. 7.4.2016

* KESİN SÜRE İÇİNDE KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI (Mahkemece Davacının Yüzüne Karşı Kesin Sürenin İçeriğinin Okunduğu/Müdahilin Ya da Vekilinin Yüzüne Karşı Veyahut Tebliğ Yoluyla Verilmiş Kesin Bir Süre Bulunmadığı – Daha Önceden Verilen Kesin Sürenin Verildiği Sırada Taraf Olmayan Kişi Hakkında İfade Etmesi Hukuken Mümkün Olmayıp Mahkemece Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Müdahilin Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği)

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

* YÜZE KARŞI VEYA TEBLİĞ İLE VERİLMEYEN KESİN SÜRENİN HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ (Karşı Kesin Sürenin İçeriğinin Davacının Yüzüne Okunduğu/Müdahilin Ya da Vekilinin Yüzüne Karşı Veyahut Tebliğ Yoluyla Verilmiş Kesin Bir Süre Bulunmadığı – Daha Önceden Verilen Kesin Sürenin Verildiği Sırada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Hüküm İfade Etmesi Hukuken Mümkün Olmayıp Mahkemece Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Müdahilin Davasının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

* ASLİ MÜDAHALE TALEBİ (Verilen Kesin Süre İçinde Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Sebebiyle Keşif Delilinden Vazgeçilmiş Sayılacağı Dosyada Bulunan Diğer Delillere Göre de Davanın İspat Edilemediği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Kesin Sürenin Verildiği Sırada Taraf Olmayan Müdahil Hakkında Hüküm İfade Etmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı)

6100/m.288

ÖZET : Mahkemece verilen kesin süre içinde keşif giderlerinin yatırılmaması sebebiyle keşif delilinden vazgeçilmiş sayılacağı, dosyada bulunan diğer delillere göre de davanın ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; mahkemece davacının yüzüne karşı kesin sürenin içeriğinin okunduğu oysa ki müdahilin 2.6.2014 havale ve harç tarihli dilekçesi ile davaya müdahil olduğu, vekilinin de vekaletini müdahale dilekçesiyle birlikte dosyaya sunduğu, 12.12.2014 tarihli celsede de talebinin kabulüne karar verildiği ve aynı celsede duruşmaya son verilerek kısa kararın oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yani müdahilin ya da vekilinin yüzüne karşı veyahut tebliğ yoluyla verilmiş kesin bir süre bulunmamaktadır. Daha önceden verilen kesin sürenin, verildiği sırada taraf olmayan kişi hakkında hüküm ifade etmesi hukuken mümkün değildir. Hal böyle olunca; mahkemece delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek müdahilin davasının reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVATaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR :  sırasında … Köyü çalışma alanında bulunan 104 ada 25, 26, 28, 30, 32 parsel sayılı 2.182.11, 2.185.99, 2.181.23, 2.045.95, 1.738,78 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar sırasıyla davalılar …, …., …, …,…, aynı ada 55 parsel sayılı 1.162,11 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 1/3 paylı olarak davalılar …ve …ile …, aynı ada 57 parsel sayılı 1.842,49 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 6 pay üzerinden 1/6’şar payı ….ve …., ile …, 3/6 payı davalı … …adına edilmiştir. …, tapu kaydına ve miras yoluyla gelen hakka dayalı olarak murisleri ve ….’ye düşecek miras payının ölmüş olmaları sebebiyle mirasçıları adına tescili istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında … aynı sebeplerle davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine, çekişmeli taşınmazların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ve müdahil vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Davacının temyiz itirazları yönüyle; içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere göre adı geçenin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,

SONUÇ : 2-)Müdahilintemyiz itirazları yönüyle; Mahkemece verilen kesin süre içinde keşif giderlerinin yatırılmaması sebebiyle keşif delilinden vazgeçilmiş sayılacağı, dosyada bulunan diğer delillere göre de davanın ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; dosyanın incelenmesinde, 11.4.2014 günü mahkemece davacının yüzüne karşı kesin sürenin içeriğinin okunduğu oysa ki müdahilin 2.6.2014 havale ve harç tarihli dilekçesi ile davaya müdahil olduğu, vekilinin de vekaletini müdahale dilekçesiyle birlikte dosyaya sunduğu, 12.12.2014 tarihli celsede de asli müdahale talebinin kabulüne karar verildiği ve aynı celsede duruşmaya son verilerek kısa kararın oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla müdahilin ya da vekilinin yüzüne karşı veyahut tebliğ yoluyla verilmiş kesin bir süre bulunmamaktadır. Daha önceden verilen kesin sürenin, verildiği sırada taraf olmayan kişi hakkında hüküm ifade etmesi hukuken mümkün değildir. Hal böyle olunca; mahkemece delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek müdahilin davasının reddine karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazlarının bu sebeplerle kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edenlere iadesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: