Serbest Ticaret Antlaşmaları

0 6
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Serbest Ticaret Anlaşmalarına İlişkin Genel Bilgi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Ülkeler arasındaki STA ağının genişlemesi ile birçok ülke mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, STA ağlarının dışarısında kalan ülkeler tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. Domino etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin artan şekilde STA ağları oluşturmasını beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir. Ülkemizin STA politikasına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. Ülkemizin STA'larını yansıtan tabloya ulaşmak için tıklayınız. AB'nin yürürlükteki ve müzakeresi süren STA'larına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Yürürlükte Bulunan STA'lar

Bugüne kadar, ülkemizce 38 STA imzalanmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. 22 STA'mız ise (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela ve Birleşik Krallık) hâlihazırda yürürlüktedir(*). Öte yandan, Lübnan, Sudan ve Katar STA'ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. İlaveten, mevcut STA’ların güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik olarak EFTA, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ ile revizyon düzenlemeleri imzalanmış, Sırbistan ile imzalanan metinler 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gürcistan, Malezya ve Moldova ile STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması hedeflenmektedir. (*) Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile askıya alınmıştır. 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ticarette tercihli muamele 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla işlerlik kazanmış olmakla beraber, Anlaşma'nın iç onay işlemleri halihazırda devam etmektedir. Yürürlükte olan STA’lar listesi

Onay Süreci Devam Eden STA'lar

Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecine paralel olarak yürütülen STA müzakereleri tamamlanmıştır. 29 Aralık 2020'de imzalanan STA 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Lübnan, Sudan ve Katar STA'ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar

Hâlihazırda 17 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında 4 ülke (, Japonya, ve Endonezya) ile müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grupları (Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR, Ekvator, Kamerun, Çad, Körfez İşbirliği Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Seyşeller, Cibuti ve ) ile de söz konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu müzakereler kapsamında mal ticaretine ilaveten Ukrayna ile hizmet ticareti; Peru ve Meksika ile yürütülen müzakerelerde hizmet ticareti ve yatırımlar, Japonya ile hizmet ticareti, yatırımlar ve kamu alımlarına ilişkin fasıllar da görüşülmektedir. Ayrıca, 9 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya) nezdinde de STA müzakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur.

Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri

Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri Ülkemiz STA’larında tam liberalizasyon sağlanan sanayi ürünlerinden farklı olarak tarım ürünlerinde sınırlı sayıda ürün için sınırsız veya tarife kontenjanı kaspamında indirimi/muafiyeti şeklinde taviz değişimleri uygulanmaktadır. Bosna-Hersek STA’sında diğer STA’lardan farklı olarak az sayıda ürün hariç tüm tarım ürünlerinde liberalizasyon sağlanmıştır. Buna ilaveten, son dönemde yürürlüğe giren Güney Kore ve Malezya STA’larında eski dönemde imzalanan STA’lara nazaran daha kapsamlı bir taviz yapısı oluşturulmuştur. STA’lar kapsamında tavize konu olan tarım ürünlerine erişmek için ülke adlarına tıklayınız. Arnavutluk Bosna-Hersek EFTA Norveç İsviçre İzlanda Fas Filistin Güney Kore Gürcistan İsrail Karadağ Malezya Makedonya Mısır Moldova Morityus Sırbistan Suriye Şili Tunus

Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi

Menşe (Origin) Nedir? Tercihli veya tercihsiz ticaret anlaşmalarının ortak özelliği, söz konusu düzenlemelerin uygulanabilmesi için malların iktisadi milliyetinin belirlenmesini sağlayan kurallara ihtiyaç duymalarıdır. Bu bakımdan, menşe; eşyanın ‘iktisadi milliyeti’ olarak tanımlanırken, menşe kuralları da eşyanın hangi ülke menşeli olduğunun belirlenmesini sağlayan spesifik kurallar olarak tanımlanabilmektedir. Kyoto Sözleşmesi’nde menşe kuralı; “ulusal mevzuat veya uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla kullanılan spesifik hükümler” olarak tanımlanmıştır. Uluslararası ticarette, eşyanın menşe ülkesine bağlı olarak değişen gümrük vergilerinin uygulanması veya belirli ülkeler menşeli eşyanın ithalatta antidamping, telafi edici gümrük vergisi, korunma önlemi veya miktar kısıtlaması gibi ticaret politikası araçlarına tabi olması, eşyanın menşeinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu itibarla, uygulanacak gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile ticaret politikası araçlarının tespitinde eşyanın menşeinin ve tarife sınıflandırmasının bilinmesi gerekmektedir. Bir eşyanın “menşe ülkesi” ile “geldiği ülke” terimleri farklı şeyleri ifade etmektedir. İkisi her zaman aynı ülke olmayabilir. Mesela; Tunus’ta imal edilen bir eşyayı İsviçre’nin Türkiye’ye ihraç etmesi halinde, eşyanın menşei Tunus, geldiği ülke ise İsviçre’dir. Aynı şekilde, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşya her zaman o ülke menşeli değildir. Ancak, belli kriterleri karşılayan eşyanın menşe statüsünden bahsedilebilir. Tercihli olmayan ve tercihli olmak üzere iki tür menşe kuralı söz konusudur. Menşe kurallarına ve ülkemizin dahil olduğu menşe kümülasyon sistemlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.
  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: