Özel Hukuk Davaları

19

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında özellikle tacirler arası mal ve hizmet ilişkileri, fatura ve cari işlemler, ödeme aracı olarak bono, poliçe ve çek ve bunlardan doğan ihtilaflar, sözleşmeler.

Leasing ve Faktoring İşlemleri

Leasing ve faktoring şirketleri ile işlem yapan müşterilerin yaşadıkları problemlerin çözümü, haksız yere ödenmek zorunda kalan bedellerin iadesi işlemleri, habersiz yere ve mevzuata aykırı olarak alınan munzam senetlerin iptal işlemleri ve sair konularda alanında uzman avukat ekibi hizmet vermektedir.

Aile, Boşanma, Medeni , Kişiler ve Miras Hukuku

Aile Hukuku alanında özellikle anlaşmalı ve ihtilaflı boşanma davaları, nafaka, velayet, mal paylaşımı ve sair konularda, yine Medeni Hukuk, Kişiler ve Miras Hukuk alanında hısım ve soy bağı.

Bankacılık, Finans ve Sigorta Hukuku

Bankacılık, Finans ve Sigorta Hukuku alanında özellikle bankacılık işlemlerinden kaynaklanan eksiklik ve hataların giderilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, tetkiki ve düzenlenmesi.

İşçi ve İşveren Uyuşmazlıkları ve İş Hukuku

İşçi ve işverenler arasında İş Hukuku ve sair mevzuat kapsamında oluşan ihtilafların özellikle maaş, yıllık izin, , hafta tatili ve genel tatil, AGİ gibi işçilik alacakları ile işe iade.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında özellikle sorunlu alacakların tahsili, ilamlı, ilamsız ve kambiyo takipleri başta olmak üzere tüm takip işlemleri, istihkaklı haciz işlemleri.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku alanında gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hak ve borçların belirlenmesine yönelik her türlü ihtilafta alanında uzman avukat ekibi hizmet vermektedir.

Tüketici İşlemlerinden Kaynaklanan İhtilaflar ve Tüketici Hukuku

Tüketici İşlemlerinden Kaynaklanan İhtilaflar ve Tüketici Hukuku alanında özellikle tüketicilerin bankalar nezdinde haksız yere ödedikleri tutarların iadesi işlemleri.

Menkul ve Gayrimenkul Davaları ile Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan İhtilaflar

Menkul ve gayrimenkul mevzuları dahilinde söz konusu olan tüm dava süreçleri ile yine menkul ve gayrimenkul kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm ihtilafların çözümün.


[stm_icon_box title=”EŞYA HUKUKU”]Muvazaa Nedeniyle İptal Davası, Elatmanın önlenmesi Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku,önalım Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası, Bedel Arttırımı Davası, Ortaklığın giderilmesi davaları.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title=”BORÇLAR HUKUKU”]Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title=”TÜZEL KİŞİLER”]Vakıflar, Dernekler ve diğer tüzel kişiler konusunda danışmanlık ve her türlü davaların takibi.[/stm_icon_box]

Asliye hukuk mahkemesinin görevine giren davalar :

 • Tapu iptal ve tescil davası,
 • El atmanın önlenmesi davası,
 • Geçit veya üst hakkı davası,
 • Haksız işgal ve ecrimisil davası,
 • Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
 • Şufa (önalım) davası,
 • Zilyetliğin tespiti ve korunmasına ilişkin davalar,
 • Menfi tespit ve istirdat davası,
 • Alacak davası,
 • Tapuya şerh verilmesi veya şerhin kaldırılması davası,
 • Maddi manevi tazminat davası,
 • Mirastan mal kaçırma davası,
 • Soy bağının Düzeltilmesi ve babalık davası
 • İtirazın iptali davası
 • Kamulaştırmasız el atma davası
 • Kamulaştırma nedeniyle tescil ve bedel davası,
 • Ad ve soyad değişikliği ile nüfus kaydının düzeltilmesine dair diğer her türlü dava,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Miras sözleşmesinin iptali,
 • Mirasçılıktan çıkarma veya çıkarmanın iptali davası
 • Derneğin feshi veya genel kurulun iptali davası,
 • Vakıflarla ilgili davalar.

Sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalar

Etiketler:


özel hukuk dalları
özel hukuk tüzel kişileri
özel hukuk hakları
özel hukuk fakülteleri
özel hukuk ücretleri
özel hukuk yüksek lisans
özel hukuk fakültesi ücretleri
özel hukuk hakları nelerdir
özel hukuk nedir
özel hukuk alt dalları
özel hukuk alanları
özel hukuk alanındaki uyuşmazlıkları hangi mahkemelerde çözümlenir
özel hukuk alanında görülen yaptırım türleri nelerdir

özel hukuk anabilim dalı
özel hukuk alanında yaptırım türleri
özel hukuk alanında yüksek lisans yapmak
özel hukuk nelerdir
özel özel hukuk
özel hukuk bürosu
özel hukuk barajı
özel hukuk bilim sınavı soruları
özel hukuk bölümleri
özel hukuk bölümü
özel hukuk burslu
özel hukuk başarı sıralamaları
özel hukuk bütünleşik doktora
özel ceza hukuku
özel ceza hukuku nedir
milletlerarası özel hukuk cemal şanlı
özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar
milletlerarası özel hukuk cemal şanlı pdf
milletlerarası özel hukuk cevap anahtarı
özel hukuk fakültesi.com
türk özel hukuku cilt 3
özel hukuk çeşitleri
özel hukuk çıkmış sorular
özel hukuk çıkmış sorular pdf
özel hukuk çeviri
milletlerarası özel hukuk çözümlü pratik pdf
milletlerarası özel hukuk çözümlü pratik
milletlerarası özel hukuk çelikel erdem
dönüşüm özel hukuk çıkmış sorular
özel hukuk dersleri
özel hukuk doktora
özel hukuk dalları kodlama
özel hukuk doktora programları
özel hukuk devam zorunluluğu
özel hukuk davaları
özel hukuk dalları kpss
özel hukuk edim davası
özel hukuk ekşi
özel hukuk edim davasına benzetilen idari dava
özel hukuk en ucuz
özel hukuk en son kaç binle aldı
milletlerarası özel hukuk ekşi
milletlerarası özel hukuk el kitabı
milletlerarası özel hukuk evlenme
özel hukuk fakültesi
özel hukuk fakültesi ücretleri 2020
özel hukuk fakültesi taban puanları 2020
özel hukuk fakültesi yorumları
özel hukuk fakülteleri puanları ve ücretleri
özel hukuk fakülteleri dgs taban puanları
özel hukuk genel hukuku ayrımı
özel hukuk genel hukuk çatışması
özel güvenlik hukuk soruları çöz
özel güvenlik hukuk dersi
özel güvenlik hukuk soruları
özel görevli hukuk mahkemeleri
özel güvenlik hukuk ders notları
özel güvenlik hukuk ve kişi hakları
özel hukuk hakkı
özel hukuk haklarından biri değildir
özel hukuk hükümlerine tabi personel
özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler
özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerince aranmayan paralar
özel hukuk hükümlerine göre açılabilecek davalar
özel hukuk ilkeleri
özel hukuk istanbul
özel hukuk ingilizce
özel hukuk için sıralama
özel hukuk için kaç net gerekir
özel hukuk için kaç bine girmek gerekir
özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği temel kanun
dgs özel hukuk için kaç net gerekir
justice özel hukuk
özel hukuk kamu hukuku ayrımı
özel hukuk kişileri
özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olmayan
özel hukuk kaç bin
özel hukuk kuralları
özel hukuk kamu hukuku
özel hukuk kişileri kamulaştırma yapabilir mi
özel hukuk konu anlatımı
özel hukuk liseleri
özel hukuk yüksek lisans bilim sınavı soruları
özel hukuk yüksek lisans dersleri
özel hukuk yüksek lisans mülakat soruları
özel hukuk yüksek lisans ücretleri
özel hukuk yüksek lisans şartları
özel hukuk yüksek lisans ne işe yarar
özel hukuk mahkemeleri
özel hukuk mu kamu hukuku mu
özel hukuk müeyyideleri
özel hukuk mu devlet hukuk mu
özel hukuk metodolojisinin yeknesaklığı ve bütünlüğü
özel hukuk mu kamu hukuku mu yüksek lisans
özel hukuk mezunu savcı

özel hukuk netleri
özel hukuk ne kadar
özel hukuk neleri kapsar
özel hukuk nedir dalları nelerdir
özel hukuk niteliği gösteren yaptırımlar
özel hukuk notları
özel hukuk nasıl kazanılır
özel hukuk okumak
özel hukuk okulları
özel hukuk okumak istiyorum
özel hukuk okumak için
özel okul hukuk fakültesi fiyatları
özel üniversitede hukuk okumak için kaç puan
özel üniversitede hukuk okuma şartları
özel hukuk özellikleri
özel hukuk özet
özel hukuk örnekleri
milletlerarası özel hukuk özet
özel hukuk tüzel kişilerin özellikleri
ankara hukuk özel öğrenci
milletlerarası özel hukuk kapsamlı özet
özel hukuk puanları
özel hukuk puanları 2020
özel hukuk puanları ve fiyatları
özel hukuk parası
özel hukuk puanları 2019
özel hukuk puanları dgs
özel hukuk puanı
özel hukuk puanları ve fiyatları 2020
roma özel hukuk sistemi
roma’da özel hukuk
özel hukuk sözleşmeleri
özel hukuk sıralama
özel hukuk sözleşmesi nedir

özel hukuk sözleşmesi
özel hukuk soru bankası
özel hukuk sözleşme türleri
özel hukuk sıralamaları 2019
özel hukuk şifresi
özel hukuk okuma şartları
özel hukuk doktora şartları
özel üniversite hukuk şartları
milletlerarası özel hukuk şanlı
özel hukuk fakültesi giriş şartları

özel hukuk taban puanları
özel hukuk tüzel kişisi ne demek
özel hukuk tezsiz yüksek lisans
özel hukuk tüzel kişileri kpss
özel hukuk tüzel kişileri kimlerdir
özel hukuk tezli yüksek lisans
özel hukuk taban puanları 2020
özel hukuk uyuşmazlıkları hangi mahkemelerde çözümlenir
özel hukuk uyuşmazlıkları
özel hukuk uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar
özel hukuk uygulamaları
özel hukuk uyuşmazlıkları adli yargının hukuk mahkemelerinde görülür
ozel hukuk universiteleri

iü özel hukuk yüksek lisans
iü özel hukuk yüksek lisans ders programı
iü özel hukuk yüksek lisans kazananlar
özel üniversitesi hukuk fakültesi ücretleri
özel üniversitesi hukuk puanları
özel üniversitesi hukuk fakültesi puanları
istanbul üniversitesi özel hukuk yüksek lisans
marmara üniversitesi özel hukuk yüksek lisans
özel hukuk üniversiteleri
özel hukuk üniversitesi
özel hukuk üniversite fiyatları
özel hukuk ücretleri 2021
özel hukuk üniversite
özel hukuk üniversite sıralamaları
ankara üniversitesi özel hukuk yüksek lisans
galatasaray üniversitesi özel hukuk yüksek lisans
istanbul üniversitesi özel hukuk yüksek lisans ders programı
özel hukuk ve kamu hukuku arasındaki farklar
özel hukuk ve kamu hukuku
özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar hangi mahkemede çözüme kavuşturulur
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri
özel hukuk ve kamu hukuku dalları
özel hukuk ve kamu hukuku yaptırımları
özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı
özel hukuk yaptırımları
özel hukuk yüksek lisans istanbul
özel hukuk yaptırım türleri
özel hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim
özel hukuk zamanaşımı
özel hukuk kazanmak zor mu
özel hukuk okumak zor mu
milletlerarası özel hukuk zeynep derya tarman
devletler özel hukuku zor mu
özel hukuk fakültelerinde devam zorunluluğu var mı
özel hukuk fakülteleri devam zorunluluğu
özel vergi hukuku 1 çıkmış sorular
özel vergi hukuku 1 konu özetleri
özel vergi hukuku 1 ders notları
özel vergi hukuku 1 pdf
özel vergi hukuku 1 konu anlatımı
devletler özel hukuku 1 ders notları
özel vergi hukuku 1 kitabı
özel vergi hukuku 1 ders kitabı
özel hukuk 2020
özel hukuk 2020 ücretleri
özel hukuk ücretleri 2019
özel hukuk sıralama 2018
uluslararası özel hukuk 2. dönem ders notları
milletlerarası özel hukuk 2 ders notları
özel vergi hukuku 3.sınıf ders notları
3.sınıftan başlatan özel hukuk fakülteleri

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: