Maske Takmama Hakkındaki Ceza Kararına İtiraz Dilekçesi

132
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Takmama Hakkındaki Ceza Kararına İtiraz Dilekçesi


…………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN :

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

İTİRAZ EDİLEN KARAR :

TEBLİĞ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU : Maske takılmadığı gerekçesi ile hakkımda ……….. tarafından düzenlenen …………. tarih, …………. Sıra ve ………. Karar defteri sıra numaralı idari para cezası yaptırım kararının itirazen /kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

USULE YÖNELİK İTİRAZLAR
Atılı eylem nedeniyle polis memurlarının idari para cezası kararı vermekte yetkileri yoktur. Şöyle ki:
incelendiğinde;
Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 282. maddesine göre “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294/2 fıkrasına göre “Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.” hükmünün yer aldığı,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdarî yaptırım kararı verme yetkisi kenar başlıklı 22. maddesine göre ise ” (1)Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. (2)Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir” hükümlerinin yer aldığı,
Kanun maddeleri incelendiğinde Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 282. maddesince idari para cezalarının mahalli mülki amirlerince verilebileceği, yetki devriyle mülki amirin bazı yetkilerini devredebileceği belirtilmiştir.
İtiraza konu edilen olayda ise kolluk görevlilerince sadece ihlal tutanağı düzenlenip ve durumun mahalli mülki idare amirine havale edilmesi gerekirken, bizzatihi idari para cezası verilmesi yoluna gidilmiş olup polislerin yetkisiz olması nedeniyle zikredilen kanun maddelerince kesilen idari para cezası kanuna aykırıdır.

Konuyla ilgili olarak emsal mahiyetteki Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/06/2020 tarih ve 2751 Değişik iş sayılı kararı’na göre “1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 294/2 maddesinde anılı kanunda yazılı olan idari para cezalarının mahalli mülki amir tarafından verileceği belirtilmiştir. Yetki devri ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi’nin 27 Şubat 2020 tarih ve 2016/2843 E. 2020/1329 K. sayılı kararında ‘Yetkili bir makamın, yetkilerinin bir kısmını başka bir makama devretmesi halinde; anılan devrin; kanunilik yani devre ilişkin yasal hükmün bulunması, aynı tüzel kişilik içinde yapılması, devredilen yetkinin kısmi olması, bir başka anlatımla Kanun’da yetkili kılınan makamın tüm yetkilerini devretmesinin mümkün olmaması, devredilen yetkinin hangi konuya ilişkin olduğu ve sınırlarının ne olduğunun açıkça belirlenmesi, yazılılık, yasaklanmamış olma ve ilgililere duyurulması gibi geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir.
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesinin ihlal edilmesi durumunda kolluk görevlilerinin ancak ihlal tespit tutanağı düzenleyebileceği, kaldırılması istenilen idari yaptırım kararının kolluk görevlileri tarafından verildiği, anılı idari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır” şeklindeki karardan da anlaşılacağı üzere yetki devri yapılmadığı halde polis memurlarının bu şekilde idari para cezası kesme yetkisi bulunmamaktadır.

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR

Maske takılmasının temel amacı Covit-19’lu bir kişinin damlacık yoluyla başkasını enfekte etmesinin ve virüsün yayılımının önüne geçmektir. Yani maske maske takan kişi, kendindeki virüsün başkasına geçmesini engeller. Hal böyle iken şu ana kadar tarafıma Covit-19 teşhisi konulmadığı gibi virüsün belirtilerini de hissetmedim. Bu açıdan maskenin takılması benim açımdan şekli bir duruma haiz olduğundan mahiyeti itibariyle Covit19 taşıyıcısı olmadığımdan maske takmam konusundaki zorunluluk esnek olarak algılanmalı kesin ve koşulsuz bir olarak durum değerlendirilmemelidir. Sosyal bilinç algısı ile hukuki değer yargıları farklı kavramlar olup birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Maske takmak sosyal bilincin gerektirdiği bir durum ise de zaruret hali nedeniyle anlık maskeyi çıkartmakla bilinç dışına çıkıldığı ve hukuki değer yargılarının hiçe sayıldığı edilemez. Netice itibariyle Covit-19 hastası olmadığımdan tıbbi açıdan maske takmamla takmamam arasında bir fark bulunmadığından maske takmama nedeniyle kesilen idari para cezası da yersiz ve mesnetsizdir.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda izah edilen gerekçelerle ve re’sen gözetilecek sebeplerle ,
……….. tarafından düzenlenen …………. tarih, …………. Sıra ve ………. Karar defteri sıra numaralı idari para cezasının İTİRAZEN kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

……………………..
İtiraz Eden


Burada şablon halinde hizmetinize sunulan dilekçeler ÖRNEK DİLEKÇELER olup, talebinize ya da hukuki durumunuza uygun dilekçeler konusunda uzman kişinin yardımı ile icra edildiği takdirde dilekçenizden hukuki olarak beklenen en ideal yararı elde edebilirsiniz. Mevzuatın içeriğinden kaynaklanan özel durumlar hak kaybının önlenilmesi açısından dilekçeye uygun bir şekilde yazılmalıdır. Bu konuda gerektiğinde editörümüz ile ya da uzman hukukçularımızla iletişime geçebilirsiniz.!

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz &Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: