İkamet İzni Çeşitleri

22
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

İçerik Başlıkları Dizini

İkamet İzni Çeşitleri

İkamet izinleri 6458 Sayılı Yabancılar ve Kanununda düzenlenmiş olup altı başlık halinde İkamet İzin çeşidi bulunmaktadır.

Bunlar sırasıyla

dir.

Ülkemizde bulunan yabancılar şahsen ya da vekilleri vasıtasıyla başvurularını yapabilir. Başvuru sonucunda başvurana kayıt formu teslim edilir.

Örnek Kısa Dönem kayıt formunu buradan inceleyebilirsiniz.

Yoğunluk olan illerde başvuru incelendikten sonra başvuran şahsın iletişim numarası veya e-postasına Randevu Tarihi gönderilmektedir. Yoğunluğun bulunmadığı bazı yerlerde ise formun gönderilmesi ile birlikte Randevu Tarihi hemen alınabilmektedir.

Başvurular Göç İdaresine ait https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Randevu gününde şahsın BİZZAT hazır olması istenmektedir. Herhangi bir eksiklik (Evrak, Harç, Kşra Sözleşmesi ve Noter Onayı, Sigorta, Apostil vs.) görülmezse kişiye ikamet izni müracaat belgesi verilir. Formda yazılan süre içerisinde İkamet Kimliği adrese gönderilir.


Kaynak: https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-cesitleri

Kısa Dönem İkamet İzni


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.
Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

1-Bilimsel amacıyla gelecek olan yabancılar;

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir. Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ


  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar;

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleride bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.

  Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

  Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

  Başarı ayrıntılarda gizlidir

  İlkeli-Güçlü-Yetkin
  • Önemli Not!

   Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

  HİZMET TALEBİ


   Adınız/Firmanız

   Email

   Telefon

   Alan

   Müsait Olduğunuz Vakit

   Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

   Büyükyılmaz

   Büyükyılmaz

   Büyükyılmaz

   Büyükyılmaz

   Büyükyılmaz

   3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;

   Büyükyılmaz

   Büyükyılmaz

   Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

   Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

   Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

   Başarı ayrıntılarda gizlidir

   İlkeli-Güçlü-Yetkin
   • Önemli Not!

    Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

   HİZMET TALEBİ


    Adınız/Firmanız

    Email

    Telefon

    Alan

    Müsait Olduğunuz Vakit

    Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

    Büyükyılmaz

    Büyükyılmaz

    Büyükyılmaz

    Büyükyılmaz

    Büyükyılmaz

    4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;

    Büyükyılmaz

    Büyükyılmaz

    Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

    Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

    Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

    Başarı ayrıntılarda gizlidir

    İlkeli-Güçlü-Yetkin
    • Önemli Not!

     Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

    HİZMET TALEBİ


     Adınız/Firmanız

     Email

     Telefon

     Alan

     Müsait Olduğunuz Vakit

     Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

     Büyükyılmaz

     Büyükyılmaz

     Büyükyılmaz

     Büyükyılmaz

     Büyükyılmaz

     5-Türkiye Cumhuriyetinin olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

     Büyükyılmaz

     Büyükyılmaz

     Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir. izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.
     Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

     Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

     Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

     Başarı ayrıntılarda gizlidir

     İlkeli-Güçlü-Yetkin
     • Önemli Not!

      Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

     HİZMET TALEBİ


      Adınız/Firmanız

      Email

      Telefon

      Alan

      Müsait Olduğunuz Vakit

      Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

      Büyükyılmaz

      Büyükyılmaz

      Büyükyılmaz

      Büyükyılmaz

      Büyükyılmaz

      6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

      Büyükyılmaz

      Büyükyılmaz

      Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

      Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

      Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

      Başarı ayrıntılarda gizlidir

      İlkeli-Güçlü-Yetkin
      • Önemli Not!

       Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

      HİZMET TALEBİ


       Adınız/Firmanız

       Email

       Telefon

       Alan

       Müsait Olduğunuz Vakit

       Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

       Büyükyılmaz

       Büyükyılmaz

       Büyükyılmaz

       Büyükyılmaz

       Büyükyılmaz

       7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

       Büyükyılmaz

       Büyükyılmaz

       Bu amaçla ’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.
       İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.
       Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
       Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.
       Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

       Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

       Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

       Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

       Başarı ayrıntılarda gizlidir

       İlkeli-Güçlü-Yetkin
       • Önemli Not!

        Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

       HİZMET TALEBİ


        Adınız/Firmanız

        Email

        Telefon

        Alan

        Müsait Olduğunuz Vakit

        Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

        Büyükyılmaz

        Büyükyılmaz

        Büyükyılmaz

        Büyükyılmaz

        Büyükyılmaz

        8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;

        Büyükyılmaz

        Büyükyılmaz

        Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

        Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

        Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

        Başarı ayrıntılarda gizlidir

        İlkeli-Güçlü-Yetkin
        • Önemli Not!

         Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

        HİZMET TALEBİ


         Adınız/Firmanız

         Email

         Telefon

         Alan

         Müsait Olduğunuz Vakit

         Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

         Büyükyılmaz

         Büyükyılmaz

         Büyükyılmaz

         Büyükyılmaz

         Büyükyılmaz

         9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;

         Büyükyılmaz

         Büyükyılmaz

         En az üç yıl aile ikamet izni ile ’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, Türk vatandaşı ile evli olup üç yıl aile ikamet izni ile kaldıktan sonra boşanmış (aile içi şiddet gerekçesi ile mağdur olduğunu ile ispat edenler için üç yıllık süre şartı aranmaz) ve destekleyicinin ölümü halinde bu kişiye bağlı aile ikamet izni ile kalanlar süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler.

         Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

         Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

         Başarı ayrıntılarda gizlidir

         İlkeli-Güçlü-Yetkin
         • Önemli Not!

          Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

         HİZMET TALEBİ


          Adınız/Firmanız

          Email

          Telefon

          Alan

          Müsait Olduğunuz Vakit

          Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

          Büyükyılmaz

          Büyükyılmaz

          Büyükyılmaz

          Büyükyılmaz

          Büyükyılmaz

          10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

          Büyükyılmaz

          Büyükyılmaz

          Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.
          Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez.
          Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

          Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

          Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

          Başarı ayrıntılarda gizlidir

          İlkeli-Güçlü-Yetkin
          • Önemli Not!

           Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

          HİZMET TALEBİ


           Adınız/Firmanız

           Email

           Telefon

           Alan

           Müsait Olduğunuz Vakit

           Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

           Büyükyılmaz

           Büyükyılmaz

           Büyükyılmaz

           Büyükyılmaz

           Büyükyılmaz

           11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

           Büyükyılmaz

           Büyükyılmaz

           Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

           Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

           Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

           Başarı ayrıntılarda gizlidir

           İlkeli-Güçlü-Yetkin
           • Önemli Not!

            Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

           HİZMET TALEBİ


            Adınız/Firmanız

            Email

            Telefon

            Alan

            Müsait Olduğunuz Vakit

            Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

            Büyükyılmaz

            Büyükyılmaz

            Büyükyılmaz

            Büyükyılmaz

            Büyükyılmaz

            12-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;

            Büyükyılmaz

            Büyükyılmaz

            Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

            Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

            Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

            Başarı ayrıntılarda gizlidir

            İlkeli-Güçlü-Yetkin
            • Önemli Not!

             Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

            HİZMET TALEBİ


             Adınız/Firmanız

             Email

             Telefon

             Alan

             Müsait Olduğunuz Vakit

             Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

             Büyükyılmaz

             Büyükyılmaz

             Büyükyılmaz

             Büyükyılmaz

             Büyükyılmaz

             13-Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

             Büyükyılmaz

             Büyükyılmaz

             Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.
             6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

             Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

             Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

             Başarı ayrıntılarda gizlidir

             İlkeli-Güçlü-Yetkin
             • Önemli Not!

              Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

             HİZMET TALEBİ


              Adınız/Firmanız

              Email

              Telefon

              Alan

              Müsait Olduğunuz Vakit

              Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

              Büyükyılmaz

              Büyükyılmaz

              Büyükyılmaz

              Büyükyılmaz

              Büyükyılmaz

              14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

              Büyükyılmaz

              Büyükyılmaz

              Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

              Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

              Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

              Başarı ayrıntılarda gizlidir

              İlkeli-Güçlü-Yetkin
              • Önemli Not!

               Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

              HİZMET TALEBİ


               Adınız/Firmanız

               Email

               Telefon

               Alan

               Müsait Olduğunuz Vakit

               Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

               Büyükyılmaz

               Büyükyılmaz

               Büyükyılmaz

               Büyükyılmaz

               Büyükyılmaz


               Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

               Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

               Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

               Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

               Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz
               etmek,
               – Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
               – Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
               – İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
               – Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

               Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

               – Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
               – İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
               – Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
               – Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,
               hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.nlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

               Uzun Dönem İkamet İzni


               6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

               Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?
               – Türkiyede kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.
               – Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

               Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?
               Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

               Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?
               Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
               – Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),
               – Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
               – Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
               – Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
               – Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

               Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar:
               Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

               Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?
               – Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, – Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.
               Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.
               Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.
               Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.
               Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

               Öğrenci İkamet İzni


               6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

               Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

               – Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),

               – Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

               Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

               Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

               Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

               Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

               Bakımı ve masrafları gerçek veya tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

               Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

               Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

               -Türkiye de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

               -Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

               -Türkiye de kalacağı adres bilgilerini vermek,

               Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

               Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

               Yükseköğrenim Öğrencilerinin , Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller

               a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

               b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

               Öğrencilerin Çalışma Hakkı

               Türkiye de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

               Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

               – Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,

               – Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,

               – Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,

               – Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,

               hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

               Aile İkamet İzni


               6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

               Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

               Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

               a) Yabancı eşine,
               b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
               c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

               aile ikamet izni düzenlenebilir.

               Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir.
               Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

               Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

               Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

               Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:

               durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)

               – Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,

               – Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

               Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

               – Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.

               – Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

               Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?

               Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

               – Destekleyicide aranan şartları karşılamak,

               (Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç
               işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

               – Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,

               (Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

               Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

               – Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

               – Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

               – Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

               hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

               İnsani İkamet İzni


               6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

               İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

               – Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

               – Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

               – Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

               – Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

               – Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

               – Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

               – Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

               İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

               İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

               İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

               İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

               İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

               İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

               İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususular

               İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

               İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

               İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

               6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
               Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

               İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

               İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

               İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir?

               İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir.Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

               İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir?

               İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

               İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

               – Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,

               – Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,

               – Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

               Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

               Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

               Başarı ayrıntılarda gizlidir

               İlkeli-Güçlü-Yetkin
               • Önemli Not!

                Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

               HİZMET TALEBİ

                Adınız/Firmanız

                Email

                Telefon

                Alan

                Müsait Olduğunuz Vakit

                Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

                Büyükyılmaz

                Büyükyılmaz

                Büyükyılmaz

                Büyükyılmaz

                Büyükyılmaz

                Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

                Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

                %d blogcu bunu beğendi: