Özel Hukuk

0 38

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak, devlet, eğer kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuka girebilir (kiralar, bankalar).

Özel Hukuk alanında temel ilke olan serbestlik ilkesine göre ‘kanunla yasaklanmamış her şey meşrudur’. Özel hukukta, bir kimseye, hukuk düzeninin sağladığı yetkilere hak denir. Hakkın kullanılması veya kullanılmaması kişiye bırakılmıştır. Kişi hakkını doğrudan veya tasarruf ile kullanır. Ehliyeti olmayanlar, haklarını temsilci, velayetçi ile kullanırlar. Bir hak, medeni kanuna göre dürüstlükle bağdaşır olmalıdır. Aksi halde, bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Haklar, mutlak ve nispi, ayni ve kişisel haklar, malvarlığı hakları, kişivarlığı hakları, inşai haklar başlıklarına ayrılır. Sahipsiz hak olmaz, her hakkın bir sahibi vardır. Hak sahibi, gerçek veya tüzeldir. Hak ehliyeti yönünden herkes eşittir. İnsanlar hak ehliyetini doğumla kazanır ve buna kişilik denir. Kişilik, hukukun temel kavramıdır. Haklar, aslen veya devren kazanılır. Bazı haklar, devredilemez. Hakkın yitirilmesi kişiliğin sona ermesi veya feragat iledir.

Özel Hukuk : Bireylerin tam bir eşitlik içerisinde, tamamen kendi iradelerine dayanarak (hiçbir baskı gözetmeksizin) aralarında yaptıkları anlaşmaların dayandığı hukuksal haktır. Örneğin; ev kiralamak isteyen bir bireyin ev sahibiyle aralarında imzaladıkları sözleşme ‘Özel Hukuk’u temsil eder. Özel Hukuk’ta ‘Sözleşme Serbestliği’ (yani bireyler kendi isteklerini çekinmeden dile getirebilir ve çekincelerini açıkça ifade edebilirler. Sözleşme Serbestliği tamamen bireylerin kendi iradelerini esas alır.) bireyler (ev sahibi ve kiracı) bu sözleşmede isteklerini belirtirler kendi iradeleriyle Özel Hukuk haklarını kullanmış olurlar.

Şirketlerin aralarındaki anlaşmalarını, ev sahibi-kiracı anlaşmaları, uluslararası örgütlerin kendi aralarında anlaşmaları Özel Hukuk’a örnek olarak gösterilebilir.

 • Medeni Kanun
 • Borçlar Kanunu (Türkiye’de Medeni Kanunun içerisindedir, son kitabıdır)
 • Türk Ticaret Kanunu

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Karşılaştırması

Kamu Özel Açıklama
1 Kamu Yararı: Tüm toplum yararlanır. Örneğin parklar Bireysel Fayda: Sadece taraflar fayda görür. Menfaat Teorisi
2 Eşitsiz İlişki: Yönetici – Yönetilen farkı Eşitler arası İlişki: Taraflar birbirine eşit bireylerdir Taraf Teorisi
3 Resen: Kendiliğinden harekete geçme Tercihen: İsteğe bağlı olarak harekete geçme Uygulama Teorisi
4 İrade Gücü: Bu gücü yalnızca devlet kullanır. İrade  Serbestisi: Tarafların iradeleri özgürdür. İrade Teorisi
5 Emredicilik: Çoğu zaman Emir ve Yasaklar kullanılır. İzin Vericilik: Çoğu zaman İzinler bu kapsamdadır. Mahiyet Teorisi

Özel Hukuk Alanındaki Bazı Hizmetlerimiz:

 • Sigorta ve Sigorta Aracıları Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tahkim
 • Yabancılara Hukuki Danışmanlık
 • Hava ve Uzay Hukuku
 • Kooperatifler Hukuku
 • Basın ve Medya Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • Rekabet
 • Aile ve Miras Hukuku
 • Dava & Uyuşmazlık
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Taşıma ve Lojistik
 • Marka ve Telif Hakları
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Birleşme & Devralma
 • Enerji Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Kira Hukuku

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.
  Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

  Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

  Başarı ayrıntılarda gizlidir

  İlkeli-Güçlü-Yetkin
  • Önemli Not!

   Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

  HİZMET TALEBİ

   Adınız/Firmanız

   Email

   Telefon

   Alan

   Konu

   Müsait Olduğunuz Vakit

   Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

   Büyükyılmaz

   Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat