Dernekler Kanunu Değişiklikleri

6

Kanunu Değişiklikleri


1 – 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı yasanın 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri ile Dernekler K.nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

Reklam

(a) – Dernekler, önceden olduğu gibi genel kurulu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, örnek forma uygun olarak doldurup İl Müdürlüğüne bildireceklerdir.

(b) – Yine yeni düzenleme ile çalışma dönemi içinde üyeliğine yeni kabul edilen kişiler ile dernek üyeliği sona eren kişilerin, kabul ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde idari birime bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde (ikametgâh) meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

(c)– Başka bir düzenleme ile de dernek üyeliği devam edenlerin listesinin (adı ve soyadı, doğum tarihi ve kimlik numaraları belirtilerek) en geç 26.09.2020 tarihine dek idari birime bildirilmesi istenmektedir.

Yukarıda belirtilen bildirimler, “en büyük mülki amirliğe” (Vali/Kaymakam) yapılmakta iken, yeni düzenleme ile bu bildirimler bundan sonra doğrudan “dernekler birimine” yapılacaktır. Bu idari birimin adı, “İl Dernekler Müdürlüğü” iken, yeni düzenleme ile idari birimin ünvanı “İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüğü” olmuştur.

(d) – Bilindiği gibi bu bildirimler elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Her derneğin ( şifresi olup, iletimler bu kayıt üzerinden yapılmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile üyeliğe ait bildirimlerin şekli, içeriği ve eklenecek belgeler, Dernekler Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

(e) – Dernekler Kanunu’nun “ceza hükümleri” ni düzenleyen 32 inci maddesine (s) bendi eklenerek; bu bildirimleri belirtilen süre içinde yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2 – Öte yandan günümüzdeki salgın ortamı nedeniyle, derneklerin genel kurul toplantıları ve bildirimler, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı kanunla ertelenmiştir.

Kanunun “toplantı ertelemeleri” ni düzenleyen Md.2/ç bendine göre;

“Dernekler Kanununun ve TMK. nun dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları31.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sone erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevcut organların görev ve sorumlulukları, erteleme süresi sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

(BİLGİ NOTU :7244 sayılı kanuna göre, KOOPERATİFLER KANUNU’ nda öngörülen genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul toplantılarının en geç 3 ay içinde yapılması gerekmektedir. ( Md. 2/d)

3 – Geçtiğimiz dönemde Dernekler Yönetmeliğinde de bazı değişiklikler olmuştu. Bunları hatırlamak amacıyla aşağıda özetleyerek açıklıyoruz:

*Alındı Belgesi Kayıt Defteri” , “Demirbaş Defteri”, “Envanter Defteri” nin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. (m.32)

*Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin banka ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont, hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. (m.38)

*Dernek giderleri ise, fatura, parakende satış fişi, serbest makbuzu, banka dekontu ..gibi belgeler, harcama belgesi olarak kullanılabilir.

*Bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Ayni Yardım Teslim Belgesi (Ynt.Ek.14) ile yapılır.

*Dernek adına gelir tahsis edecek kişi ya da kişiler, süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, yetki belgesi olmadan da gelir tahsil edebilir. (m.46)

*Genel kurula çağrı usulü: Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az 15 gün önceden üyelere, tarih, yer, saat ve gündem belirten çağrı yazısını, gazete veya derneğin internet sayfası veya e-posta adresine veya SMS göndererek bildirir.


Kaynak : hukukihaber.net

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: