Deniz İş Kanununun Kapsamı

0 44
Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Genel

4857 sayılı İş Kanununun 1. maddesine göre, bu Kanun 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Dolayısıyla , bu hükmüyle genel bir Kanun olduğunu belirtmektedir. Ancak, İş Kanununda kimlerin, hangi işlerin İş Kanunu kapsamına girdiği yer almamakta, bu sorunun cevabı 854 sayılı Deniz İş Kanununun 1. maddesinde bulunmaktadır.

belirten maddesine göre, bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır. Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.

854 sayılı Deniz İş Kanunu; denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan, yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu ya da işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde de aynı hüküm uygulanır.

Deniz İş Kanununun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.

Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerini yukarıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemiadamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir.

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

Yukarıda belirtilen gemilerin 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulanmasını durduramaz.

Deniz İş Kanunu hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda İş Kanununun iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı Kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.

Deniz İş Kanununun Kapsamında Olma Şartları

Büyükyılmaz

Büyükyılmaz

 • Bir Geminin Varlığı
 • Türk Bayrağı Taşıması
 • 100 Groston ve Fazla
 • Bakanlar Kurulu Kararı
 • Kapsamla İlgili İtirazların Değerlendirilmesi
 • İş Kanunundaki Düzenlemeler

Deniz İş Kanunu, deniz, göl ve (büyüklüğü vs. hakkında hiçbir sınırlama içermeyen) akarsularda belli koşulları taşıyan gemilerde çalışan işçileri kapsamına aldığı gibi, sandal, mavna, sat, salapurya gibi araçları da gemi olarak kabul etmiştir.
854 sayılı Deniz İş Kanununun 1. maddesine göre, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında bu Kanun uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde yine bu Kanun uygulanır. Gemi yabancı ülke bayrağını taşıyor veya gemi Türk bayraklı olsa bile yüz grostonluk değil ise, bu gemide çalıanlar hakkında Deniz İş Kanunu uygulanmayacaktır. Keza taşıma işinde çalışan bu gemideki işçiler yine 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyecek, haklarında Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanacaktır.

Deniz İş Kanunu gemi adamlarına uygulanır. Fakat Deniz İş Kanunu sadece deniz, göl ve akarsularda Türk bayrağı taşıyan ve 100 ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdiyle çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır.
Gemi adamı
 • Gemi adamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denir.
 • Her gemi adamının görevi gereği sahip olduğu resmi unvana yeterlilik denir.

Deniz İş Kanunu’nda Engelliler. Engelli ve eski hükümlü çalıştırma: Madde 13 – Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili yönetmeliğin bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır.

Gemilerin güverte bölümlerinde yeni çalışmaya başlayan kişiye miço denir. Güverte bakım ve temizliği ile ilgili pek çok rol üstlenen miço sadece yük gemilerinde değil aynı zamanda yolcu gemilerinde de görev yapar. Gemi kaptanına çıraklık yapan miço, daha çok kaptanın verdiği işlerle birebir ilgilenir.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Büyükyılmaz

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: