Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Azli

15

Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Azli


Türk Ticaret Kanunu’na göre , ortaklığın son aşamasında önemli bir fonksiyona sahiptirler. Kural olarak tasfiye memurlarının atanması ve azli genel kurulun yetkileri arasındadır (TTK 536). Ancak istisnai bir düzenleme olarak kanun koyucu tasfiye memurlarının mahkemece azli ve atanmasını TTK 537 vd. maddede hükme bağlamıştır.

Bu düzenlemeye göre, pay sahiplerinden birinin talebi üzerine mahkeme, haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde tasfiye memurlarını ve yerlerine yenilerini atayabilir.

Reklam

TTK 537’de yer alan kuralın getiriliş nedeni, tasfiye aşamasında pay sahiplerinin menfaatlerini korumaktır.

Kuşkusuz tasfiye memurlarınca yapılacak işlemlerden münferit pay sahiplerinin hakları da etkilenecektir. Kanun, bu sebepten dolayı, pay sahiplerini çoğunluk tarafından atanan tasfiye memurlarına karşı korumayı düşünmüş ve haklı sebepler varsa, onların çoğunluk gücünden bağımsız ve hatta çoğu zaman ona karşı olarak, azil davası açmasına olanak tanımıştır.

Böylelikle bireysel , çoğunluk gücüne karşı önemli bir hak elde etmekte, çoğunluğun yetkilerini kötüye kullanmasını engelleyebilmektedirler. Artık çoğunluğun gerek ortaklık ana sözleşmesiyle, gerekse kararıyla tayin etmiş olduğu tasfiye memurları ya da kanunen sıfatına sahip -yine çoğunluk tarafından atanan- kurulu üyeleri, haklı sebepler varsa, ortaklardan birinin başvurusu üzerine, mahkemece azledilebilmektedir. Diğer bir anlatımla, ortağın başvurusu üzerine mahkeme, azil için haklı bir neden varsa, çoğunluk istemese dahi ortaklık iç ilişkilerinin yapısına kanundan dolayı müdahale etmekte ve hatta bizzat vermektedir.
Öte yandan TTK  537 düzenlemesi, sadece görevdeki tasfiye memurlarının değil, seçilmiş, ancak henüz fiilen göreve başlamamış tasfiye memurlarının haklı nedenle azli için de uygulanabilir.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
 • Önemli Not!

  Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

  Büyükyılmaz

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası Tamam Gözat

  %d blogcu bunu beğendi: