Güncel

Alacak Davasında Mail Ve Whatsapp Yazışmaları Da Delil Sayılır
Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

21 Ekim 2020 tarih ve 31281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3100 sayılı ithalat rejimi kararı ile; Makarnalık durum buğday, adi...
Devamı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmış olup Menşe Şahadetnameleri ibrazına altı aylık sure getirilmiştir. 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete...
Devamı
Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Genel Olarak Mülkünüze ait tapuyla ilgili sorunlarda hukuki yollara başvurarak bu sorunları düzeltebilirsiniz. Peki sahip olduğunuz mülkünüz için tapu iptal...
Devamı
Mirasın Reddi Hakkında

Mirasın Reddi Hakkında

Genel Olarak Mirasın Reddi Yasal mirasçının gerçekleştirdiği reddi miras sonucunda, diğer mirasçıların tamamının da mirası reddetmesiyle, tereke Sulh mahkemesi kapsamınca...
Devamı
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaştırma; mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul...
Devamı
Tarımsal Arazilerin Bütünleştirilmesi Ve Önalım Hakkı

Tarımsal Arazilerin Bütünleştirilmesi Ve Önalım Hakkı

Ön alım hakkı, üçüncü kişiye satılan bir malı bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren bir haktır. Kanun ile özellikle...
Devamı
Gizli Soruşturmacıların Kimlik Bilgileri Gizli Tutulmaksızın, Sanık Ve Müdafisinin Hazır Bulunduğu Oturumda Dinlenmeleri Gerekir-Yargıtay Kararı
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2942)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2942)

Cumhurbaşkanlığının 09.09.2020 gün ve 31329 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2942 sayılı İthalat Rejimine ek kararın yürürlüğe konulması kararı ile 20.12.1995...
Devamı
Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık İşlemleri 1- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor? Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin...
Devamı
Taşınmazın Aynı-Mülkiyet ve Takyidat

Taşınmazın Aynı-Mülkiyet ve Takyidat

GENEL Tapu kütüğünde malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerhler kural olarak Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin ihtiyatî...
Devamı
Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Vatandaşlığı

Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Vatandaşlığı

Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Vatandaşlığı Rehber: Arabic Document For Registration with the Turkish authorities (Invest In Turkey) :
Devamı
İnternetten alışverişte dolandırıcılık

İnternetten alışverişte dolandırıcılık

İnternet üzerindeki e-ticaret sitelerinden fiili olarak mal satan firmalardan veya web sitelerinden aldığınız ürünler size gönderilmemişse, eksik gönderilmişse veya yanlış...
Devamı
+?? Numaralar Yoluyla (Evlenme Vaadiyle) Dolandırıcılık

+?? Numaralar Yoluyla (Evlenme Vaadiyle) Dolandırıcılık

Sevgili okurlarımız; Son zamanlarda +?? numaralı, yurtdışından alınmış ve yoğunlukla Türkiye Devleti sınırları içerisinde kullanılan telefon numaraları ile yapılan dolandırıcılık...
Devamı
İstisnai Yoldan Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Belgeler

İstisnai Yoldan Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Belgeler

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek...
Devamı
SGK İşten Çıkış Kodları
SGK Meslek Kodları
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi

Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi

5998 sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici 1. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 18.10.2012 günlü, E:2012/82, K:2012/159 kararı ile iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına...
Devamı
Tüm Yönleriyle İdare Hukuku

Tüm Yönleriyle İdare Hukuku

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt I, s.41-112'den alınmıştır.(www.idare.gen.tr/idarehuk.htm; 15 Mayıs 2004). Kitaba https://www.idare.gen.tr/idarehuk.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Devamı
İflas Hukuku Notları
Sıra Cetveli

Sıra Cetveli

İcra Hukukunda Sıra Cetveli Bir icra takibinde alacaklıların birden fazla olması ve icra dosyasındaki paranın bütün alacaklılara yetmemesi durumunda icra...
Devamı
Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthal

Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthal

GİRİŞ Serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, malların serbest dolaşımının sağlanması ve gümrük birliğinin oluşturulması amacıyla bölgesel veya dünya çapında çok...
Devamı
Ferdi İskan

Ferdi İskan

Ferdi İskan Nedir? Ferdi iskan, bağımsız bölüm kullanma izin belgesi demektir. Bağımsız bölüme sahip olan kişilerin başvurusu ile her bölüm...
Devamı
Kaçak Sigara Ve Cep Telefonu Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması Gerektiği-Bam Kararı

Kaçak Sigara Ve Cep Telefonu Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması Gerektiği-Bam Kararı

Kaçak Sigara Ve Cep Telefonu Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması Gerektiği Not: Kararı görüntüleyemiyorsanız aşağıdaki indir butonunu kullanınız.
Devamı
Hakem Ücret Tarifesi (HMK)

Hakem Ücret Tarifesi (HMK)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, 24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ...
Devamı
Gider Avansı Tarifesi (HMK)

Gider Avansı Tarifesi (HMK)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, 24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ...
Devamı
Yapay Zeka ve Veri Savaşları

Yapay Zeka ve Veri Savaşları

Yapay Zeka Nedir? Bilgisayarların insan gibi davranma, düşünme, sayısal mantık yürütme ve ses algılama gibi özellikler edinmesini sağlayan yapay zeka,...
Devamı
Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku Hakkında Genel olarak mal alım-satımı şeklinde tanımlanan “ticaret”in temeli, ilkel toplumlara kadar uzanmaktadır ve insanlık tarihindeki ilk şekli...
Devamı
Patent sorgulama – Online Marka İsim Sorgulama

Patent sorgulama – Online Marka İsim Sorgulama

Patent başvurusu öncesinde patent sorgulama oldukça önemlidir. Bu sorgulama sayesinde yapılan başvuru resmî kurumlara hatasız bir şekilde ulaşır. Patent, bir ürünün, buluşun bir...
Devamı
Yargıtay Kararları Işığında Kaçak Sigara Kişisel Kullanım Sınırı

Yargıtay Kararları Işığında Kaçak Sigara Kişisel Kullanım Sınırı

Özellikle sigara içenleri ilgilendiren, kafalar da soru işaretleri bırakan bir konu olan kaçak sigara kullanım sınırının ne olduğu hakkında Yargıtay...
Devamı
Alacak Davasında Mail Ve Whatsapp Yazışmaları Da Delil Sayılır Alacak Davasında Mail Ve Whatsapp Yazışmaları...
Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
Tapu İptali Davası Nasıl Açılır? Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?
Mirasın Reddi Hakkında Mirasın Reddi Hakkında
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Tarımsal Arazilerin Bütünleştirilmesi Ve Önalım Hakkı Tarımsal Arazilerin Bütünleştirilmesi Ve Önalım Hakkı
Gizli Soruşturmacıların Kimlik Bilgileri Gizli Tutulmaksızın, Sanık Ve Müdafisinin Hazır Bulunduğu Oturumda Dinlenmeleri Gerekir-Yargıtay Kararı Gizli Soruşturmacıların Kimlik Bilgileri Gizli Tutulmaksızın,...
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2942) İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar...
Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular
Taşınmazın Aynı-Mülkiyet ve Takyidat Taşınmazın Aynı-Mülkiyet ve Takyidat
Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Vatandaşlığı Yabancı Yatırımcılar İçin Türk Vatandaşlığı
İnternetten alışverişte dolandırıcılık İnternetten alışverişte dolandırıcılık
+?? Numaralar Yoluyla (Evlenme Vaadiyle) Dolandırıcılık +?? Numaralar Yoluyla (Evlenme Vaadiyle) Dolandırıcılık
İstisnai Yoldan Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Belgeler İstisnai Yoldan Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Belgeler
SGK İşten Çıkış Kodları SGK İşten Çıkış Kodları
SGK Meslek Kodları SGK Meslek Kodları
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa...
Tüm Yönleriyle İdare Hukuku Tüm Yönleriyle İdare Hukuku
İflas Hukuku Notları İflas Hukuku Notları
Sıra Cetveli Sıra Cetveli
Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthal Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthal
Ferdi İskan Ferdi İskan
Kaçak Sigara Ve Cep Telefonu Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması Gerektiği-Bam Kararı Kaçak Sigara Ve Cep Telefonu Nedeniyle...
Hakem Ücret Tarifesi (HMK) Hakem Ücret Tarifesi (HMK)
Gider Avansı Tarifesi (HMK) Gider Avansı Tarifesi (HMK)
Yapay Zeka ve Veri Savaşları Yapay Zeka ve Veri Savaşları
Gümrük Hukuku Gümrük Hukuku
Patent sorgulama – Online Marka İsim Sorgulama Patent sorgulama – Online Marka İsim...
Yargıtay Kararları Işığında Kaçak Sigara Kişisel Kullanım Sınırı Yargıtay Kararları Işığında Kaçak Sigara Kişisel...

hizmetler

Gümrük Hukuku

Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

21 Ekim 2020 tarih ve 31281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3100 sayılı ithalat rejimi kararı ile; Makarnalık…

Ceza Hukuku

1 3

Hukuk Çalışmaları

Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

21 Ekim 2020 tarih ve 31281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3100 sayılı ithalat rejimi kararı ile; Makarnalık…

Avukatlık Hukuku

Vekilin Haksız Azli-Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/36818 K. 2017/512 T. 24.1.2017 * AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI /…

İdare-Vergi Hukuku

icra-iflas hukuku

1 3

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

1 10

Özel Hukuk

1 24

İçtihatlar

Son Eklenen İçerikler

Mevzuat

Yabancılara Hukuki Danışmanlık

Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık İşlemleri 1- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor? Türk…

YAZARLAR

Av. Yavuz BÜYÜKYILMAZ

Avukat, Gümrük ve Gümrük Hukuku Uzmanı.
Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık Kurucu-Yönetici Avukatı.
10 Yılı aşkın bir süre Ticaret Bakanlığına bağlı…

Tüm gönderileri görüntüle

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Kabul et Gözat